Posłuchaj Słowenio

Mokoszy błogosławiona Brzemieniem ziaren i jagód,Wyszliśmy z Twojego łona, Zapłodnił je złoty Swaróg. Mokoszy, matko łaskawa, Dajesz nam pokarm i życie Od Ciebie powszednia strawa A w Tobie nasze ukrycie. Mokoszy matko łagodna,Wybaczasz nam nasze winy Potężna, wieczna i płodna Zielonooka Bogini. Mokoszy, matko zraniona Hojne Ci dary złożymy. Wyszliśmy z Twojego łona I tam po śmierci wrócimy.


MATKA ZIEMI, KRÓLOWA NIEBA I ZIEMI. Chyba najwięcej czczona ze wszystkich Bogów do obrzędu należy palenie kadzideł, wypiekanie pieczywa, medytacje, różańce oraz wylewnie płynów na ziemię nawet w biblii Jeremiasz napisał Jeremiasza 44:16 W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. 17 Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Jer 44:18 Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. Człowiek uczy się całe życie!
W różnych religiach różnie ją nazywają np.
Za Wielką Boginię Nieba i Ziemi uznawano:
Al-Lat (mitologia arabska)
Astarte (mitologia fenicka)
Cihuacoatl (mitologia aztecka)
Citlalincue (mitologia aztecka)
Danu (mitologia celtycka)
Demeter (mitologia grecka)
Gaja (mitologia grecka)
Hebat (mitologia hetycka)
Isztar (mitologia sumeryjska)
Izyda (mitologia egipska)
Ki (mitologia sumeryjska)
Kybele (mitologia frygijska)
Maja (mitologia italska i rzymska)
Maja (mitologia indyjska)
Maria[1] (teologia katolicka i prawosławna)
Mokosz (mitologia Słowian)
Ninhursag (mitologia sumeryjska)
Pachamama (mitologia inkaska)
Saule (mitologia bałtyjska)
Sif (mitologia nordycka)
Tiamat (mitologia sumeryjska)
Tellus (mitologia rzymska)
Nie wierzymy w to, że by praktykować naszą religię musimy ubierać się tak jak to robili nasi przodkowie i odtwarzać ich rytuały. Bogowie nie są elementem przeszłości. Bogowie to teraźniejszość. Możemy komunikować się z nimi tu i teraz. O ile w samym folklorze nie ma nic złego, stare czasy już nie wrócą. Potrzeba przystosować naszą religię do duchu czasów, poprzez bezpośredni kontakt z bogami i wcielanie ich nauk w życie tu i teraz. Niech Bogowie powołają nam Żerców i Wołchów by prowadzili nas do nowej świetlanej przyszłości. Przypominamy o nadchodzących świętach, służymy wiedzą o sposobach praktykowania obrzędów religijnych Rodzimowierców, wspieramy siebie w wierze, pomagamy tworzyć lokalne grupy Rodzimowiercze w naszych osiedlach.? Próbujemy odzyskać naszą Słowiańską tożsamość.